PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.