ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 12.09.2018, ora 11:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Școala Primară Politehnica, sala cancelarie, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 posturi contractual vacante de executie de ÎNGRIJITOR, din cadrul Școalii Primare Politehnica.