ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12.00, sala AN 134 -Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de  laborant treapta I (M), din cadrul Facultății de Științe Aplicate –  FIȘA POSTULUI

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de pompier, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență.

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala E109 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de tehnician treapta III (M), din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Laboratorul de Automatică și Ingineria Sistemelor – FIȘA POSTULUI 

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12.00, sala ED 109, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de Secretar treapta IA (M), din cadrul Facultății de Automatică si Calculatoare, Secretariat – FIȘA POSTULUI 

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Direcției Cabinet Rector.