PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizate pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Rezistența Materialelor.