ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 06.06.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala 710 CAMPUS, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Departamentului UNESCO.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Inginer debutant (S), din cadrul Departamentului UNESCO.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei practice al candidatului la examenul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de tehnician treapta II (M) din cadrul Facultății de Știința si Ingineria Materialelor, Departamentul Procesarea Materialelor Metalice și Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizate pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S), din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Secretariat.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante de execuție de inginer specialist grad IA (S), în cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative – CAMPUS.