PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de pompier, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență.