ANUNȚ – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 06.09.2018, ora 10:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de Sef Serviciu, din cadrul Serviciului Audit.