PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar gradul I(S), din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine, Laboratorul Inginerie în Limbi Străine.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Administrator Financiar Debutant (M), din cadrul Direcției Evaluarea și Asigurarea Calității.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de Administrator Financiar III(S), din cadrul Direcției Evaluarea și Asigurarea Calității.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor candidatilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Pompier I, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei interviu organizate pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de execuție de tehnician debutant (M) din cadrul Facultății de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laborator Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice.