ANUNȚ si Fisa de post Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 08.08.2018, ora 09:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor, sala I 103, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor.