PROCES- VERBAL  incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA (M), în cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială ”Elie Carafoli”