CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 25.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ora 11:00, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform  legislației în vigoare a unui post vacant de execuție de producător senior (senior producer) din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

20.05.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI 

24.05.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

25.05.2022

RAPORT FINAL