CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 15.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de executie de Manager de produs web & app (web & app product owner), conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoana pensionata, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

10.03.2022

PROCES VERBAL  – SELECTIE DOSARE CANDIDATI