C

LICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 09.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14:00, sala 2.2, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de Jurnalist social media (Social Media Producer) din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULU

04.05.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

10.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

12.05.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

16.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

19.05.2022

RAPORT FINAL