CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 06.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala 2.2, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a unui post vacant de execuție de editor video, din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULU

03.05.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI 

05.05.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 1
PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 2

09.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

13.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

18.05.2022

RAPORT FINAL