CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 16.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12:00, sala 2.2, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a unui post vacant de execuție de Editor coordonator (Assignment Editor), conform organigramei Direcţiei Euronews România

În cazul ocupării postutului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULU

11.05.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

17.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

26.05.2022

RAPORT FINAL