CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 09.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala de Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 7 (sapte) posturi vacante de execuție de Redactor producător de conținut (Content Producer) din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

04.03.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

10.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

16.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

18.03.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

21.03.2022

RAPORT FINAL