CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 21.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 7 (șapte) posturi vacante de execuție de jurnaliști TV București debutanți, conform organigramei Direcţiei Euronews România pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.

În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

18.07.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

22.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

26.07.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

28.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

02.08.2022

RAPORT FINAL