CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 30.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1300, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 4 (patru) posturi vacante de execuție de editor video, din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

27.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

01.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA PRACTICA

07.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

12.07.2022

RAPORT FINAL