CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 29.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 13:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuție de translator, conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

24.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

30.06.2022

PROCES VERBAL – PROBA PRACTICA

06.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

11.07.2022

RAPORT FINAL