CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 06.04.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12:00, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuție de coafor (hair stylist artist), conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

01.04.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

07.04.2022

PROCES VERBAL – PROBA PRACTICA

13.04.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

18.04.2022

RAPORT FINAL