CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 21.02.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12:00, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de administrator sisteme TV (Media System Administrator) din cadrul Direcţiei Euronews România.
În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

16.02.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI 

22.02.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

28.02.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

03.03.2022

RAPORT FINAL