CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 04.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala 3.2, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de Administrator Sisteme Media (Media System Administrator) conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

29.04.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

05.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

11.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

16.05.2022

RAPORT FINAL