CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 26.01.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, Biblioteca Centrală UPB, etaj 2, sala 2.2, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (doua) posturi vacante de execuție de Traducatori Programe, conform organigramei Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

20.01.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE

27.01.2022

PROCES VERBAL – PROBA PRACTICA

02.02.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

04.02.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

07.02.2022

RAPORT FINAL